منوی اصلی
سبد خرید شما

پودرها

پودرها
کد محصول: pid-1557 وضعیت:: موجود
این ماده پودری است بی بو، غیر سمی با رنگ سفید یا کرم رنگ که در آب انحلال پذیر می باشدفرمول شیمیایی آن C2H4O می باشد بر خلاف انحلال پذیری اش در آب، در حلال های آلی انحلال ناپذیر است. در اتانول نیز انحلال پذیری کمی داردماده ای بی مزه که دارای نقطه جوش 644 درجه فارنهایت در فشار 760 میلی متر جیوه است نق..
51,000تومان
قیمت بدون مالیات:51,000تومان
کد محصول: pid-1555 وضعیت:: موجود
این ماده پودری است بی بو، غیر سمی با رنگ سفید یا کرم رنگ که در آب انحلال پذیر می باشدفرمول شیمیایی آن C2H4O می باشد بر خلاف انحلال پذیری اش در آب، در حلال های آلی انحلال ناپذیر است. در اتانول نیز انحلال پذیری کمی داردماده ای بی مزه که دارای نقطه جوش 644 درجه فارنهایت در فشار 760 میلی متر جیوه است نق..
12,000تومان
قیمت بدون مالیات:12,000تومان
کد محصول: pid-1558 وضعیت:: موجود
این ماده پودری است بی بو، غیر سمی با رنگ سفید یا کرم رنگ که در آب انحلال پذیر می باشدفرمول شیمیایی آن C2H4O می باشد بر خلاف انحلال پذیری اش در آب، در حلال های آلی انحلال ناپذیر است. در اتانول نیز انحلال پذیری کمی داردماده ای بی مزه که دارای نقطه جوش 644 درجه فارنهایت در فشار 760 میلی متر جیوه است نق..
120,000تومان
قیمت بدون مالیات:120,000تومان
کد محصول: pid-1556 وضعیت:: موجود
این ماده پودری است بی بو، غیر سمی با رنگ سفید یا کرم رنگ که در آب انحلال پذیر می باشدفرمول شیمیایی آن C2H4O می باشد بر خلاف انحلال پذیری اش در آب، در حلال های آلی انحلال ناپذیر است. در اتانول نیز انحلال پذیری کمی داردماده ای بی مزه که دارای نقطه جوش 644 درجه فارنهایت در فشار 760 میلی متر جیوه است نق..
27,000تومان
قیمت بدون مالیات:27,000تومان
کد محصول: pid-1290 وضعیت:: موجود
نام های دیگر: اسید اکتادکانوئیک و ستیلاستیکنام انگلیسی ماده : Stearic acidفرمول شیمیایی: C18H36O2وزن مولکولی: 284/48 گرم بر مولنقطه ذوب: 69 درجه سانتی گرادنقطه جوش: 361 درجه سانتی گرادچگالی: 0/94 گرم بر سانتی متر مکعب..
31,000تومان
قیمت بدون مالیات:31,000تومان
کد محصول: pid-1291 وضعیت:: موجود
نام های دیگر: اسید اکتادکانوئیک و ستیلاستیکنام انگلیسی ماده : Stearic acidفرمول شیمیایی: C18H36O2وزن مولکولی: 284/48 گرم بر مولنقطه ذوب: 69 درجه سانتی گرادنقطه جوش: 361 درجه سانتی گرادچگالی: 0/94 گرم بر سانتی متر مکعب..
72,000تومان
قیمت بدون مالیات:72,000تومان
کد محصول: pid-1568 وضعیت:: موجود
نام های دیگر: اسید اکتادکانوئیک و ستیلاستیکنام انگلیسی ماده : Stearic acidفرمول شیمیایی: C18H36O2وزن مولکولی: 284/48 گرم بر مولنقطه ذوب: 69 درجه سانتی گرادنقطه جوش: 361 درجه سانتی گرادچگالی: 0/94 گرم بر سانتی متر مکعب..
135,000تومان
قیمت بدون مالیات:135,000تومان
کد محصول: pid-1402 وضعیت:: موجود
نام های دیگر: اسید اکتادکانوئیک و ستیلاستیکنام انگلیسی ماده : Stearic acidفرمول شیمیایی: C18H36O2وزن مولکولی: 284/48 گرم بر مولنقطه ذوب: 69 درجه سانتی گرادنقطه جوش: 361 درجه سانتی گرادچگالی: 0/94 گرم بر سانتی متر مکعب..
31,000تومان
قیمت بدون مالیات:31,000تومان
کد محصول: pid-1403 وضعیت:: موجود
نام های دیگر: اسید اکتادکانوئیک و ستیلاستیکنام انگلیسی ماده : Stearic acidفرمول شیمیایی: C18H36O2وزن مولکولی: 284/48 گرم بر مولنقطه ذوب: 69 درجه سانتی گرادنقطه جوش: 361 درجه سانتی گرادچگالی: 0/94 گرم بر سانتی متر مکعب..
72,000تومان
قیمت بدون مالیات:72,000تومان
کد محصول: pid-1404 وضعیت:: موجود
نام های دیگر: اسید اکتادکانوئیک و ستیلاستیکنام انگلیسی ماده : Stearic acidفرمول شیمیایی: C18H36O2وزن مولکولی: 284/48 گرم بر مولنقطه ذوب: 69 درجه سانتی گرادنقطه جوش: 361 درجه سانتی گرادچگالی: 0/94 گرم بر سانتی متر مکعب..
135,000تومان
قیمت بدون مالیات:135,000تومان
کد محصول: pid-1561 وضعیت:: موجود
دمای ذوب: ۱۳۳ تا ۱۳۵ درجه سانتیگراد چگالی: ۲.۱۳ گرم بر سانتی متر مکعب حلال ها: آب، گلیسیرول، اتانول و استونیتریل فرمول شیمیایی اوره : CO(NH2)2..
46,000تومان
قیمت بدون مالیات:46,000تومان
کد محصول: pid-1559 وضعیت:: موجود
دمای ذوب: ۱۳۳ تا ۱۳۵ درجه سانتیگراد چگالی: ۲.۱۳ گرم بر سانتی متر مکعب حلال ها: آب، گلیسیرول، اتانول و استونیتریل فرمول شیمیایی اوره : CO(NH2)2..
11,000تومان
قیمت بدون مالیات:11,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 74 (7 صفحه)