گول نخورید ، باهوش باشید ،آخه شامپو خاویار ۱۰۷۰۰ تومن؟؟!!

گول نخورید ، باهوش باشید، آخه شامپو خاویار ۱۰۷۰۰ تومن؟؟!! امروز ایمیلی با یک متن بسیار جالب و خواندنی برای ایران...

ادامه مطلب