منوی اصلی
سبد خرید شما

کدهای تخفیف و فروش ویژه محصولات ایران کازمد

کدهای تخفیف و فروش ویژه فعال ایران کازمد

کد تخفیف 15درصدی
ویژه:ولنتاین
کد تخفیف:val
میزان تخفیف:15درصد
حداقل خرید:1.000.000 تومان
ارسال رایگان:خیر
شروع اعتبار:1402-11-21
پایان اعتبار:1402-11-26
کد تخفیف 10درصدی
ویژه:قالب سیلیکونی صابون
کد تخفیف:moldoff
میزان تخفیف:10درصد
حداقل خرید:500.000 تومان
ارسال رایگان:خیر
شروع اعتبار:1402-11-21
پایان اعتبار:1402-11-30
کد تخفیف 10درصدی
ویژه:روغن‌های گیاهی
کد تخفیف:oiloff
میزان تخفیف:10درصد
حداقل خرید:1.000.000 تومان
ارسال رایگان:خیر
شروع اعتبار:1402-11-21
پایان اعتبار:1402-11-30
کد تخفیف 0درصدی
ویژه:ارسال رایگان
کد تخفیف:freeshipping
میزان تخفیف:0درصد
حداقل خرید:2.000.000 تومان
ارسال رایگان:بلی
شروع اعتبار:1402-11-01
پایان اعتبار:1402-11-30